Seuran visio ja tavoitteet

Meidän seuramme visio:

Tarjoamme Itä-Uudenmaan alueella mahdollisuuden kaiken tasoisille urheilijoille harrastaa tavoitteellisesti cheerleadingiä ja luoda mahdollisuudet huippu-urheiluun. Toteutamme toimintaamme arvojemme ohjaamana turvalllisesti, tasavertaisesti sekä parhaalla laadulla. Haluamme olla cheerleadingin kehittäjä ja suunnannäyttäjä Suomessa. Me viemme lajia eteenpäin rohkeilla ja laadukkailla tavoilla.

Meidän seuramme arvot ovat seuraavat:

-Kannustuskulttuuri - kannustamme toisiamme
-jaksaminen – omat voimavarat
-Hyvä tiedonjako - pidetään huolta avoimmuudesta
-Osaamisen arvostaminen & jakaminen - laita osaaminen jakoon
-toisen arvostaminen & tukeminen - tue toista huippusaavutuksiin
-parhaan tavoittelu - uskalla rohkeasti tavoitella parasta
-Yhdessä tekeminen & saavuttaminen - joukkue on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki

Seuramme tavoitteet ovat: 

URHEILIJOILLE:

–Paineensietokyky • Kilpailujännityksen hallinta • Harjoituksissa saatujen tulosten siirtäminen kilpailuihin • Reagoinnin parantaminen kisa/harjoitustilanteessa • Keskittymisen lisääminen • Huippusuoritusolon laukaiseminen • Urheilijan hyvinvoinnin varmistaminen • Loukkaantumisen pelon voittaminen •Itseensä luottaminen

•VALMENTAJILLE:

–Usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin • Rutiinien luonti ja riippumattomuus olosuhteista • Mentaalistrategioiden optimointi, nopeutus ja virtaviivaistaminen • Uusien tekniikoiden oppiminen nopeasti • Suunnan löytäminen uralla ja uran jälkeen

•SEURALLE:

–Hyvä yhteistyö – yhdessä tekeminen • Toisiinsa luottaminen • Yhteiset päämäärät ja pelisäännöt • Kannustuskulttuuri