Urheilijapolku


JOUKKUEJAOT VUONNA 2018

Muutoksia joukkueiden kilpailutasoissa

Suomi siirtyy sääntöjen osalta osaksi kansainvälistä kilpailujärjestelmää, jonka vuoksi myös kilpailusarjat hieman muuttuvat aiemmista (Suomen aiemmat omat sarjat vaihtuvat ECU:n mukaisiin level-sarjoihin). Tämän vuoksi myös seuramme joukkueiden kilpailutasot tulevat muuttumaan. Ensi vuoden kilpailujoukkueet levelöityvät seuraavanlaisesti:

  • Minilights (ML)- Level 1 (2006-2010 syntyneet)
  • Sunbeams (SB) - Level 2 (2005-2009 syntyneet)
  • Twinkling Little Stars (TLS) - Level 3 (2005-2008 syntyneet)
  • Interstellar (IS) - Level 4 (2002-2004 syntyneet, erikoisluvalla 2005)
  • Brilliance (BR) - Level 5 (2002-2004 syntyneet, erikoisluvalla 2005)

Yllä olevien joukkueiden lisäksi seurassa on Level 1-tason harrastejoukkue (Twilight), joka mahdollisuuksien mukaan menee kilpailemaan kerran vuodessa pienemmissä, ns. aluetason kilpaluissa (2007-2010-syntyneet). Joukkue sijoittuisi tämänhetkisen Galaxyn ja Minilightsin välimaastoon. Samaten halutessaan junioreiden alkeisharraste (StarCatchers (SC), 2002-2006 syntyneet) saattaa käydä aluekilpailuissa kilpailemassa.

***

HUOM! Tietoa harrastaville ja eritoten kilpajoukkueeseen pyrkivälle!

Seuralla on kaksi linjaa, harraste- sekä kilpalinja. Kilpalinjalla joukkueessa olo edellyttää ehdotonta sitoutumista treeneihin ja kilpailuihin. Harrastelinjalla harrastaja voi ottaa rennommin ja kuitenkin harrastaa lajia täysipainoisesti.
 

Mitä kilpajoukkueissa harrastaminen vaatii?

— Ennen kuin haluat pyrkiä edustus-taikka kilpajoukkueeseen, kannattaa miettiä, kuinka paljon olet valmis panostamaan lajiin, sillä näissä joukkueissa oleminen vaatii paljon aikaa, työtä ja panostusta myös omalla vapaa-ajalla. Ajankäyttö saattaa vaikuttaa kilpailevan lapsen ja nuoren perheeseenkin, sillä joukkueissa on läsnäolopakko ja lomajaksot ovat määriteltyjä. Kilpajoukkueen toimintaan myös sitoudutaan aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan, joten omaa harjoittelua ja sitoutumisen tasoa täytyy pystyä ajattelemaan ja suunnittelemaan pidemmällä aikatähtäimellä. Mikäli sinulla ei ole motivaatiota kilpajoukkueiden vaatimaan harjoittelutahtiin, älä pyri niihin, vaan ota rennommin seuran harrastejoukkueissa: tätä varten meidän seuralla on harrastelinjat, jossa pääsee täysivaltaisesti harrastamaan lajia. Kilpalinjalla on tärkeää lapsen ja nuoren saada sataprosenttinen tuki kodilta. Kannustamme vanhempia olemaan aktiivisia ja olemaan harrastajan tukena. Kilpailevilla joukkueilla on myös enemmän maksuja. Voit kysyä joukkueiden hinta-arvioista tarvittaessa.
 

Onko kilpailevilla joukkueilla muuta toimintaa viikkoharjoittelun lisäksi?

— Saattaa olla. Kilpatasosta riippuen kilpajoukkueilla voi olla vuoden aikana normaalin viikkoharjoittelun lisäksi päivä- ja viikonloppuleirejä, joille osallistuminen on pakollista. Näistä tiedotetaan joukkueille valmentajien kautta.
 

Kilpajoukkueen ja edustusjoukkueen erot?

— Edustusjoukkue on kunkin ikäluokan 3 tai 5 levelin joukkue, joka harjoittelee viikkotasolla enemmän ja usein myös kilpailee ikäluokan joukkueista eniten. Seuramme edustusjoukkueita ovat Twinkling Little Stars ja Brilliance.

— Kilpajoukkueeksi kutsutaan kaikkia niitä joukkueita, jotka osallistuvat vuoden aikana eri lajin kilpailijoihin. Kilpailuja on monille eri taitotasoille ja yleensä kilpaillaan 1-4 kertaa vuodessa. FSC:n kilpailevat joukkueet ovat MiniLights, Sunbeams, Twinkling Little Stars, Interstellar sekä Brilliance. Uusi minien joukkue (nimetään myöhemmin) sekä mahdollisuuksien ja halun mukaan Star Catchers ovat harrastejoukkueita/pienemmissä aluekilpailuissa kilpailevia.
 

Millä perusteilla joukkueiden sisällä kisajoukkueet valitaan?

— Valmentajat valitsevat kisajoukkueen kaikille kertomiensa kriteerien perusteella. Yleisimmät ja tärkeimmät kriteerit ovat treeniasenne, joka näkyy esimerkiksi läsnäolona, haluna oppia uutta tai päinvastaisessa tilanteessa jatkuvina ilmoittamattomina poissaoloina. Toisena tärkeänä kriteerinä tulevat taidot (jotka kehittyvät ahkeralla harjoittelulla ja valmentajien ohjeita kuuntelemalla).

— Lajissamme on myös tärkeää toimia joukkueena: ilman hyvää yhteishenkeä ei ole joukkuettakaan. Voit rohkeasti kysyä omalta valmentajaltasi, mitä osa-alueita juuri sinun tulisi kehittää päästäksesi kisajoukkueeseen. Kisajoukkue valitaan aina kilpailukohtaisesti, joten jokaisella joukkueen jäsenellä on aina tasavertainen mahdollisuus harjoitella, kehittyä ja päästä seuraavaan kisajoukkuekokoonpanoon. Pääsääntöisesti jokainen harrastaja pääsee kilpailemaan kerran vuodessa, jos ylläolevat kriteerit täyttyvät. On siis myös paljon kiinni omasta tahdosta ja tavoitteista, kuinka paljon on valmis harjoittelemaan ja hiomaan taitojaan, myös omalla ajallaan. Valmentajat pyrkivät tukemaan lasta ja nuorta kehittämään taitoja. Jollei kisajoukkueeseen pääse, valmentaja pyrkii kertomaan syyt miksei tällä kertaa harrastajaa valittu ja antaa samalla neuvoja mitä osa-alueita harrastajan tulisi kehittää.
 

Miksi joukkueisiin otetaan enemmän harrastajia kuin mitä pääsee kilpailemaan?

— Cheer-joukkueessa on yleensä noin 20-35 harrastajaa. Kilpailujoukkueen koko on kuitenkin täysin meidän seurasta riippumaton asia, sillä asian määrittelee Suomen Cheerleadingliitto. Normaali käytäntö on, että joukkueessa on harrastajia niin paljon, että varsinaisen kilpailujoukkueen lisäksi mukana on aina myös varamiehiä jotka osaavat ja pystyvät tekemään kilpailuohjelman useita paikkoja tarvittaessa. Varamiehet tulevat myös kilpailuihin mukaan.