Eettiset säännöt

Valmentajan vastuu

 • Jokaista joukkueen jäsentä kohdellaan tasapuolisesti.
 • Treenit tarjoavat lapselle/nuorelle iloa ja mielihyvää.
 • Mahdollisiin ongelmatilanteisiin puututaan ajoissa ja tarvittaessa ollaan yhteydessä vanhempiin.
 • Olla vastuussa joukkueensa toiminnasta seuran harjoituksissa, tapahtumissa sekä kilpailuissa.
 • Olla positiivinen esimerkki sekä pidättäytyä alkoholin, tupakan ja muiden päihteiksi luokiteltujen aineiden sekä Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran harjoituksissa, tapahtumissa sekä kilpailuissa.
 • Olla positiivinen esimerkki sekä pidättäytyä alkoholin, tupakan ja muiden päihteiksi luokiteltujen aineiden sekä Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran asuissa tai seuran logoilla/nimellä varustettuja asuja/asusteita käytettäessä ja olla luovuttamatta kyseisiä asuja/asusteita seuran ulkopuolisille.

Harrastajan vastuu

 • Kunnioittaa oman sekä muiden seurojen jäseniä ja  toimihenkilöitä.
 • Olla positiivinen esimerkki sekä pidättäytyä alkoholin, tupakan ja muiden päihteiksi luokiteltujen aineiden sekä Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran harjoituksissa, tapahtumissa sekä kilpailuissa.
 • Olla positiivinen esimerkki sekä pidättäytyä alkoholin, tupakan ja muiden päihteiksi luokiteltujen aineiden sekä Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran asuissa tai seuran logoilla/nimellä varustettuja asuja/asusteita käytettäessä ja olla luovuttamatta kyseisiä asuja/asusteita seuran ulkopuolisille.

(sääntörikkeistä seuraa puhuttelu, yhteydenotto vanhempiin ja jatkosta päättää hallitus)
 

Vanhempien vastuu

 • Kunnioittaa oman sekä muiden seurojen jäseniä sekä toimihenkilöitä.
 • Olla positiivinen esimerkki sekä pidättäytyä alkoholin, tupakan ja muiden päihteiksi luokiteltujen aineiden sekä Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran harjoituksissa, tapahtumissa sekä kilpailuissa.
 • Olla positiivinen esimerkki sekä pidättäytyä alkoholin, tupakan ja muiden päihteiksi luokiteltujen aineiden sekä Suomen Antidoping-toimikunnan määrittelemien kiellettyjen aineiden käytöstä seuran asuissa tai seuran logoilla/nimellä varustettuja asuja/asusteita käytettäessä ja olla luovuttamatta asuja/asusteita seuran ulkopuolisille.